ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Người điều hành nền tảng

Người điều hành nền tảng hiện tại và tất cả các trang con và ứng dụng được liên kết, cũng như các tài khoản mạng xã hội, là INNODIMA Quản lý Tiếp thị có trụ sở tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

sau đây gọi tắt là “chúng tôi”. Nó là chủ sở hữu của tất cả nội dung được xuất bản trên trang web nói trên, Ứng dụng và Tài khoản mạng xã hội (văn bản, video, hình ảnh và thông tin khác).

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên WhatsApp và số điện thoại +971 56 3998300 hoặc qua địa chỉ e-mail hello(at)innodimaCom.

2. Phạm vi của Điều khoản Sử dụng

Việc sử dụng nền tảng của chúng tôi và chỉ hợp lệ liên quan đến Nguyên tắc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chỉ những người dùng đã đọc và hiểu các nguyên tắc chính sách bảo mật của chúng tôi và chấp nhận các điều khoản sử dụng này mới có quyền sử dụng đầy đủ trang web của chúng tôi để đặt chỗ và đặt hàng của họ.

Việc đặt và đặt hàng cho các ưu đãi được thực hiện qua nền tảng của chúng tôi phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Chung của INNODIMA và cả những người cung cấp các dịch vụ này.

Việc sử dụng nền tảng này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Không được phép chuyển các đề nghị cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

3. Không yêu cầu sử dụng

Tất cả thông tin có sẵn để sử dụng trên nền tảng của chúng tôi có mục đích duy nhất là cung cấp cho người dùng thông tin về việc đặt hàng dịch vụ. Chúng không phải là một đề nghị ràng buộc đối với người dùng nền tảng của chúng tôi.

Nếu người dùng muốn ký kết hợp đồng ràng buộc để đặt chỗ hoặc đặt dịch vụ, hợp đồng này chỉ được ký kết nếu người dùng đưa ra yêu cầu đặt chỗ trên nền tảng của chúng tôi và điều này sau đó được nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận theo các điều khoản chung và các điều kiện.

4. Tài khoản người dùng

Là người dùng của nền tảng này, bạn không có nghĩa vụ phải tạo tài khoản khách hàng. Khi bạn đặt hàng, chúng tôi chỉ hỏi bạn trong biểu mẫu liên hệ về dữ liệu liên quan để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Đây được gọi là tài khoản khách. Đối với các mục đích nhất định, ví dụ: Tuy nhiên, bạn phải là người dùng đã đăng ký để gửi đánh giá. Để làm điều này, bạn cần tạo một tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, có một tài khoản như vậy cũng mang lại một số lợi thế cho bạn. Bạn không phải tiếp tục nhập lại dữ liệu của mình, bạn có cái nhìn tổng quan về các đơn đặt hàng của mình, giống như danh sách mong muốn và bạn có thể lưu các mục yêu thích của mình.

Tài khoản khách hàng của bạn sẽ được chấp nhận theo các điều kiện sau:

- Thông tin của bạn là trung thực và bạn không tạo tài khoản giả để thực hiện các hành vi trái phép.

- Bạn sử dụng tên của mình để đăng ký và không giả mạo là người khác.

- Bạn có trách nhiệm cập nhật dữ liệu của mình.

Bạn có thể xóa tài khoản người dùng của mình bất kỳ lúc nào. INNODIMA cũng có quyền xóa đăng ký tài khoản nếu dữ liệu bị spam hoặc có ý định gian lận. Các yêu cầu bồi thường đã phát sinh vẫn còn.

5. Loại trừ bảo hành

INNODIMA nỗ lực trình bày tất cả nội dung được trình bày trên nền tảng của chúng tôi một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo bất kỳ sự đảm bảo rõ ràng hay ngầm định nào về độ tin cậy, tính chính xác, tính thời sự và tính đầy đủ của nội dung được đăng ở đó.

Điều tương tự cũng áp dụng cho sự phù hợp của chúng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cụ thể và cũng áp dụng cho thông tin do bên thứ ba cung cấp.

Chúng tôi có quyền thay đổi, mở rộng hoặc xóa tất cả nội dung, chức năng và cấu trúc của nền tảng của chúng tôi bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, ngay cả khi không cần thông báo trước. Điều này cũng bao gồm quyền không đánh dấu cụ thể nội dung đã lỗi thời như vậy hoặc xóa nội dung đó.

Chúng tôi có quyền làm cho việc truy cập của người dùng vào trang web của chúng tôi phụ thuộc vào các điều kiện nhất định phải được đáp ứng trước và chặn toàn bộ hoặc một phần quyền truy cập của người dùng vào nền tảng của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính khả dụng kỹ thuật của nền tảng của chúng tôi hoặc chức năng của nó cũng như việc không có khiếm khuyết. Việc loại trừ bảo hành này cũng bao gồm quyền tự do sử dụng nền tảng và cơ sở hạ tầng của nó khỏi phần mềm độc hại và vi-rút.

Nếu nội dung trang web của chúng tôi bị thay đổi bởi các bên thứ ba trái phép hoặc do lỗi kỹ thuật, chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thực tế mà chúng tôi không muốn và không chịu trách nhiệm.

6. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi, INNODIMA, các đối tác hợp tác độc lập, đại diện pháp lý của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi và bên thứ ba không chịu trách nhiệm về việc không thể truy cập vào nền tảng của chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như không chịu trách nhiệm về thiệt hại do người dùng truy cập vào nền tảng của chúng tôi gây ra.

Điều tương tự cũng áp dụng cho những thiếu sót, sai sót hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng trang web của chúng tôi, bất kể cơ sở pháp lý cho những điều này là gì.

7. Nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các bên thứ ba trên nền tảng của chúng tôi. Điều này bao gồm tất cả các ưu đãi có sẵn ở đó và thông tin bổ sung liên quan.

INNODIMA cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được liên kết với nền tảng của chúng tôi hoặc đối với nội dung được liên kết với các trang web khác.

Nếu bạn sử dụng các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba, điều này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn không bị sử dụng không đúng cách, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn của các trang web liên quan trước đó.

8. Sử dụng ứng dụng

Theo đó, chúng tôi cấp cho bạn quyền không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, không độc quyền, có thể thu hồi và trên toàn thế giới để sử dụng ứng dụng của chúng tôi theo các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Là người dùng của ứng dụng, bạn có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản sử dụng.

Với tư cách là người dùng, bạn chỉ có thể tạo nhiều bản sao và bản sao lưu của ứng dụng theo yêu cầu để sử dụng hợp pháp của mình.

Chúng tôi, INNODIMA, cấm các bên thứ ba sử dụng ứng dụng của chúng tôi:

- sao chép

- kỹ sư đảo ngược

- phỏng theo

- biến đổi

- tháo rời

- dịch ngược

- phỏng theo

và sửa chữa toàn bộ hoặc một phần các lỗi có trong đó.

Chúng tôi cũng nghiêm cấm việc tiếp thị, cấp phép phụ, dịch thuật, thay đổi, điều chỉnh và sửa đổi ứng dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu liên quan nào.

Việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ mã nguồn của bạn cho các chương trình phần mềm khác hoặc các nỗ lực liên quan cũng bị cấm.

9. Bản quyền

Nền tảng của chúng tôi và tất cả nội dung giữa bạn và nền tảng đang và sẽ được bảo vệ vĩnh viễn bởi quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và luật cạnh tranh.

Với tư cách là người dùng, bạn không nhận được bất kỳ quyền nào đối với nền tảng của chúng tôi và đối với các thương hiệu, tên và tên thương mại được đề cập trong đó. Ngoài ra, bạn với tư cách là người dùng không được phép tích hợp nền tảng của chúng tôi vào các trang web khác, cấp phép, sao chép, gửi hoặc trình bày nó theo bất kỳ cách nào khác có thể mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ mã nguồn hoặc cố gắng làm như vậy cũng bị cấm.

10. Đánh giá của người dùng

Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn gửi đánh giá về các dịch vụ của nhà cung cấp và xuất bản chúng trên nền tảng của chúng tôi. Chỉ những người dùng đã đăng ký mới có thể gửi đánh giá.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về nội dung của những đánh giá này. Đặc biệt, bạn phải đảm bảo rằng bạn không nói lời kích động thù địch, cáo buộc sai trái, lăng mạ hoặc những thứ tương tự.

Chúng tôi có quyền xóa các đánh giá của người dùng vi phạm các quy tắc nói trên. Nội dung có nội dung khủng bố hoặc khiêu dâm được hiển thị ngay lập tức.

11. Giấy phép Quảng cáo

Với tư cách là người dùng nền tảng quảng cáo của chúng tôi, bạn cấp INNODIMA quyền trình bày các đánh giá của người dùng của bạn trên nền tảng hoặc các phương tiện khác.

Các nhà cung cấp theo đây cấp INNODIMA quyền không hạn chế để sử dụng phiếu mua hàng, hình ảnh và video của bạn cho mục đích quảng cáo và đảm bảo rõ ràng rằng bạn là chủ sở hữu trí tuệ và là tác giả của các văn bản, video và ảnh đã tải lên.

Điều này cũng có nghĩa là người dùng và nhà cung cấp không được hưởng bất kỳ khoản thù lao nào.

Người dùng và nhà cung cấp hoàn toàn bồi thường INNODIMA chống lại các tuyên bố của bên thứ ba. Điều này không áp dụng nếu INNODIMA là phạm tội vi phạm pháp luật.

12. Sửa đổi điều khoản sử dụng

INNODIMA được phép thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được xuất bản trên nền tảng của chúng tôi.

Để luôn làm quen với các điều khoản sử dụng hiện hành, chúng tôi khuyên bạn, với tư cách là người dùng nền tảng của chúng tôi, hãy thường xuyên đọc các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Bất kỳ việc sử dụng nền tảng nào của chúng tôi mà bạn đã thực hiện sau khi thay đổi các điều khoản sử dụng sẽ tự động được coi là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi đối với các điều khoản sử dụng.

13. Nơi có thẩm quyền

Tất cả các tranh chấp phát sinh giữa người dùng hoặc nhà cung cấp và INNODIMA thông qua việc sử dụng trang web này phải tuân theo luật pháp của UAE.

Chỉ có các tòa án của trụ sở công ty chúng tôi là nơi có thẩm quyền xét xử. Điều kiện tiên quyết cho điều này là chúng tôi, INNODIMA, có khả năng nộp đơn kiện người dùng có liên quan của nền tảng của chúng tôi lên tòa án có thẩm quyền do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tuân theo các quy định pháp luật ràng buộc.