Điều khoản và Điều kiện

KHAI THÁC. Phạm vi

Các điều khoản và điều kiện sau áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi. Cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi hướng đến người tiêu dùng và các công ty.

Người tiêu dùng là bất kỳ thể nhân nào kết thúc một giao dịch hợp pháp cho các mục đích chủ yếu không phải là thương mại hoặc tư nhân. Doanh nhân là một thể nhân hoặc pháp nhân hoặc một đối tác hợp pháp, khi ký kết một giao dịch hợp pháp, họ đang thực hiện hoạt động thương mại hoặc hoạt động nghề nghiệp độc lập của họ.

Những điều sau đây áp dụng cho doanh nhân: Nếu doanh nhân sử dụng các điều khoản và điều kiện chung xung đột hoặc bổ sung, thì hiệu lực của chúng theo đây là mâu thuẫn; chúng chỉ trở thành một phần của hợp đồng nếu chúng tôi đã đồng ý rõ ràng với điều này.

2. Đối tác hợp đồng, việc ký kết hợp đồng, các phương án sửa chữa

Hợp đồng mua bán được ký kết với INNODIMA Tiếp thị kỹ thuật số sáng tạo FZE có trụ sở tại

Trung tâm thương mại, Sharjah
Khu không có thành phố xuất bản, Sharjah,
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Bằng cách đặt các sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, chúng tôi đang gửi một đề nghị ràng buộc để ký kết hợp đồng cho các mặt hàng này. Ban đầu, bạn có thể đặt sản phẩm của chúng tôi vào giỏ hàng mà không có nghĩa vụ và sửa các mục nhập của bạn bất kỳ lúc nào trước khi gửi đơn đặt hàng ràng buộc bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa được cung cấp và giải thích trong quy trình đặt hàng. Hợp đồng được giao kết khi bạn bấm vào nút đặt hàng để chấp nhận ưu đãi cho hàng hóa trong giỏ hàng. Ngay sau khi gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một xác nhận khác qua email.

3. Ngôn ngữ hợp đồng, lưu trữ văn bản hợp đồng

(Các) ngôn ngữ có sẵn để ký kết hợp đồng: Tiếng Anh

Chúng tôi lưu văn bản hợp đồng và gửi cho bạn dữ liệu đơn hàng và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi dưới dạng văn bản. Vì lý do bảo mật, văn bản của hợp đồng không còn có thể truy cập được trên Internet.

4. Điều khoản giao hàng

Trong trường hợp đặt một chuyến du lịch hoặc hoạt động giải trí, bạn sẽ nhận được email kèm theo các chứng từ và tài liệu của mình. Trong trường hợp giao hàng hóa, phí giao hàng được xác định bởi nhà cung cấp tương ứng. Bạn có thể tìm thấy thông tin chính xác về điều này trên trang cửa hàng của nhà cung cấp và trong quá trình đặt hàng.

5. Thanh toán

Các phương thức thanh toán sau thường có sẵn trong cổng thông tin điện tử của chúng tôi:

thẻ tín dụng

Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn trong quá trình đặt hàng. Thẻ của bạn sẽ được tính phí ngay lập tức sau khi bạn đặt hàng.

PayPal

Để nhận số tiền trên hóa đơn qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PayPal (Châu Âu) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”), bạn phải đăng ký với PayPal, tự nhận dạng với dữ liệu truy cập của bạn và xác nhận lệnh thanh toán. Giao dịch thanh toán được PayPal thực hiện ngay sau khi đơn hàng được đặt. Bạn sẽ nhận được thêm thông tin trong quá trình đặt hàng.

6. Phải rút

Người tiêu dùng có quyền rút tiền theo luật định, như được mô tả trong chính sách hủy bỏ. Doanh nhân không được cấp quyền tự nguyện rút lui.

7. Bảo đảm và đảm bảo

7.1 Quyền chịu trách nhiệm đối với các khuyết tật

Quyền theo luật định đối với trách nhiệm pháp lý đối với các khuyết tật được áp dụng.

7.2 Bảo hành và dịch vụ khách hàng

Thông tin về bất kỳ đảm bảo bổ sung nào có thể áp dụng và các điều kiện chính xác của chúng có thể được tìm thấy với sản phẩm và trên các trang thông tin đặc biệt trong cửa hàng trực tuyến.

Dịch vụ khách hàng: hàng ngày, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, qua email, điện thoại hoặc WhatsApp

KHAI THÁC. Giải quyết tranh chấp

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến mà bạn có thể tìm thấy ở đây. Người tiêu dùng có cơ hội sử dụng nền tảng này để giải quyết các tranh chấp của họ.

Để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng với người tiêu dùng hoặc cho dù quan hệ hợp đồng đó có tồn tại hay không, chúng tôi có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng. Ban trọng tài liên bang tại Trung tâm Trọng tài, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/ có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tham gia thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Các điều khoản và điều kiện được tạo ra với Cửa hàng đáng tin cậy nhà văn pháp lý hợp tác với Luật sư FÖHLISCH.